Kemping

Dla wszystkich uczestników zapewniamy miejsce na polu kempingowym.

Zapraszamy z kamperami i namiotami.

Kemping jest otwarty od 10 rano 23 sierpnia, do 10 rano 27 sierpnia.

Na kempingu przewidziany jest dostęp do energii elektrycznej w godzinach 6-22.

Dla wszystkich uczestników zawodów dostępne będzie również zaplecze sanitarne (WC + prysznice).

Na kempingu obowiązuje całkowity zakaz używania otwartego ognia.

Informacje o kosztach kempingu dostępne w formularzu zgłoszeniowym.

Gastro

Podczas trwania zawodów dostępne będą lokalne food-tracki.